Inschrijving: De Kiwanis 'Proef' Rit

Inschrijving: De Kiwanis 'Proef' Rit

Inschrijfformulier: De Kiwanis 'Proef' Rit

/imagecache/original/uploads/2021/07/de-kiwanis-proef-rit.png

Vrijwaringclausule

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Kiwanis 'Proef'Rit voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico's voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Kiwanis 'Proef' Rit, haar organisatoren, sponsors en hun medewerkers en bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers(s) i.v.m. de deelname aan Kiwanis 'Proef' Rit lijdt/lijden. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Kiwanis 'Proef' Rit noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

Na inschrijving ontvangt u binnen 24 uur een betaallink. Na betaling is de inschrijving definitief.

Heeft u na 24 uur geen email met de betaallink ontvangen? Check dan uw spambox of ongewenste mail.