Asser Kiwanis Kinderfonds

Asser Kiwanis Kinderfonds

'Roland Fietst' voor de Vakantiebank. Doneren om kinderen te verrassen? 

GA NAAR ONZE Webshop Sponsorpakketten

/imagecache/original/uploads/2024/01/header-kinderfonds-1.png

Kiwanis Assen heeft veel acties ondernomen om goede doelen concreet en tastbaar te ondersteunen. Het beleid is dat de club altijd concrete afspraken maakt over de besteding van het geld en niet structureel een doel wil sponsoren. Vervolgens wordt er een evenement georganiseerd en de netto-opbrengst gaat regelrecht naar het afgesproken goede doel.

Het werd ingewikkelder toen besloten werd gedurende 3 jaren geld in te zamelen voor het toen nog te realiseren Ouder-Kind Centrum van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), terwijl er ondertussen aanvragen binnenkomen voor kleine bijdragen zoals voor o.a. Kika Fiets, Burcht Wedde, Drentse Soos, Ronald McDonald waarvoor niet direct een actie of evenement georganiseerd kan worden.

/imagecache/lg/uploads/2022/03/mjj-20201027-ouderenkindcentrum-31-kl.jpg /imagecache/original/uploads/2022/03/kikafiets-1.png /imagecache/original/uploads/2022/03/burchtwedde.png /imagecache/original/uploads/2021/12/ijsbaan2021.png

Besloten werd het Asser Kiwanis Kinderfonds op te richten waarin de gelden gestort worden en waarover periodiek verantwoording wordt afgelegd welke doelen – groot en klein - ondersteund worden. Neemt niet weg dat ook de grotere doelen waarvoor Kiwanis acties en evenementen organiseert genoemd worden in publicaties, zodat duidelijk is dat het Asser Kiwanis Kinderfonds opbrengsten van een bepaald evenement voornamelijk bestemd voor het betreffende doel.

Kinderen die qua regelingen tussen wal en schip vallen, maar dringend iets nodig hebben worden individueel ondersteund.

Het Asser Kiwanis Kinderfonds beijvert zich dus om voor meerdere doelen die gericht zijn op het welzijn van kinderen geld in te zamelen. En we hopen dat nog heel lang te doen.

Asser Kiwanis Kinderfonds

Aanvraag Formulier

Het Asser Kiwanis Kinderfonds ondersteunt een breed scala aan doelen gericht op het welzijn van kinderen en op kinderen die het minder goed getroffen hebben in onze maatschappij, door omstandigheden of qua gezondheid. Het is aan u om aan te geven hoe uw aanvraag daaraan bijdraagt.