Wederkerigheid

Wederkerigheid

Kiwanis komt van de uitdrukking "Nunc Kee-wanis", wat in de Otchipew taal veel betekenissen kan hebben zoals: "wij willen handel drijven, we maken lawaai, wij willen onze talenten delen" of in een meer filosofische zin: "je zelf uitdrukken, laat zien wie je bent". We willen een leuke tijd hebben, dansen en veel lawaai kunnen maken, niet door elkaars rug te krabben, maar wel door diensten te verlenen aan de gemeenschap en vooral opkomen voor kansarme kinderen of kinderen die het moeilijk hebben onder het internationale motto: "Serving the Children of the World.De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden daaraan invulling geven zijn: 'Fun, Friendship and Fundraising'.

De belangrijkste gedragsregel is het principe van de wederkerigheid, en daarin is Kiwanis niet uniek: Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Deze regel wordt in vrijwel elke godsdienst en cultuur aangetroffen. Maar typerend voor Kiwanis is de volgende uitspraak: “Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen.”

Kiwanisclub Assen kenmerkt zich als een open vriendenkring die met elkaar projecten vooral voor kinderen entameert. Door bundeling van kennis en managementvaardigheden zijn de leden in staat samen activiteiten/projecten te bedenken en te realiseren die meer effect hebben dan wanneer je dit alleen zou doen.

Prohectvoorbeelden uit het verleden zijn: Nieuwjaarsconcert met Willem Friso Kapel, de geraniummarkt gedurende vele jaren, houthakken, Wereldspelen voor gehandicapten, toertochten, Oranjemarkt Assen, kunstveiling, mantelzorgweekeinde naar Schiermonnikoog, doedagen, kerstpaketten, enzovoorts. De opbrensten van deze projecten waren altijd bestemd voor goede doelen groot of klein, van het grote meerjarige project voor de ouder-kind centrum in het Wilhelminaziekenhuis tot bijdrages voor de voedselbank en kinderboerderij. De opbrengsten zijn altijd bestemd voor het Asser Kiwanis Kinderfonds om vervolgens uit te keren aan de goede doelen.